Skriv ett SMS med dynamiskt innehåll

Du har kanske själv någon gång fått ett SMS med en personlig hälsning? Denna artikel beskriver hur du kan använda dig av dynamiska/personliga med hjälp av HelloSMS.

Använd en kontaktlista

För att kunna skicka SMS med dynamiskt innehåll så måste du använda en kontaktlista som innehåller rätt fält. Du hittar dina kontaktlistor i menyn på länken "Kontaktlistor / Grupputskick". Där kan du även skapa en ny kontaktlista om du inte redan har en.

Om du exempelvis vill skicka ett SMS som inleds med "Hej Förnamn", där förnamnet fylls i automatiskt, så lägger du förslagsvis till ett fält som heter "Förnamn" i din kontaktlista.

Så här kan det kunna se ut när du har lagt till förnamnsfältet som ett fält i din kontaktlista:


Inkludera fältet när du importerar nummer

När du lagt in ditt fält så måste du sedan se till så att du får med den nya informationen när du importerar nummer till din kontaktlista. Det betyder att i vårt exempel så måste du ha med mottagarnas förnamn i den fil du vill importera till HelloSMS.

Skriv ett dynamiskt SMS

Nu när du har fältet som du vill använda i din kontaktlista så kan du öppna den och skicka ett SMS till listan. För att få med texten från fältet "Förnamn" så skriver du så här när du skriver texten för ditt SMS:

Hej [Förnamn]!

Du skriver alltså hakparenteser [] med namnet på fältet inne i hakparentesen.

Skriver du som ovan så kommer nu systemet automatiskt att omvandla texten i SMS:et till exempelvis "Hej Peter", eller "Hej Anna", baserat på vilket förnamn mottagaren har i din kontaktlista!

Testa gärna med en test-kontaktlista som bara innehåller dig själv så får du prova på det på ett "säkert" sätt. Observera att namnen bara fylls i vid själva utskicket och inte om du använder "Skicka ett testmeddelande först" - funktionen.