Importera en lista med nummer

För att göra ett grupputskick till många nummer samtidigt så måste du först importera en lista med nummer till HelloSMS. Vi har verktyg som gör det enkelt att göra det. I denna guide kan du läsa om hur du använder dem.

Kontaktlistor

I HelloSMS sparas listor med nummer i en Kontaktlista. Du hittar dessa i menyn på länken "Kontaktlistor / Grupputskick". På denna sida kan du skapa en ny lista eller öppna en som du redan har.

Importera en lista med nummer - Steg 1

När du öppnat den kontaktlista du vill jobba med så kan du klicka på knappen "Importera en lista med nummer". Du får då upp följande ruta där det finns några olika val att göra.

Vilken sorts fil skall du ladda upp?

Det finns två alternativ. Antingen kan du ladda upp en CSV-fil, eller så kan du klistra in nummer direkt i systemet genom att kopiera dem från Excel eller annat kalkylblad.

CSV-filer kan exporteras från i princip alla kalkylbladsprogram, som Excel eller Numbers. Oftast gör man så att man väljer Exportera eller "Spara som" i Arkiv-menyn. Där kan man sedan välja att spara som en CSV-fil. Det spelar ingen roll om man sparar med komma eller semikolon som separator (i vissa program kan man välja, men HelloSMS kan hantera både och).

Alternativ 1: Ladda upp en CSV-fil

När du väljer detta alternativ så får du upp möjligheten att välja en fil samt format på filen. Välj din CSV-fil. När det gäller format så kan du nästan alltid välja att låta HelloSMS hantera det automatiskt (detta är det förvalda alternativet).

Alternativ 2: Klistra in en lista

Med detta alternativ så kan du helt enkelt markera dina rader med nummer, namn och andra fält i exempelvis Excel, och sedan klistra in dem i rutan som dyker upp. Detta är ett superenkelt alternativ och fungerar för upp till 5 000 - 25 000 nummer ungefär, beroende på din dator och mängden data.

Innehåller första raden rubriker?

Det finns ett val till som du skall göra innan du laddar upp din fil. Systemet behöver veta om första raden i din fil innehåller rubriker (exempelvis "Telefonnummer"). Om din fil bara innehåller nummer (och eventuellt namn eller andra fält) så skall du kryssa ur denna ruta.

Du kan importera annat än bara nummer till din kontaktlista. Det kan exempelvis vara förnamn eller efternamn, men även hela andra saker. Du väljer själv vilka fält du vill ha i din kontaktlista och kan sedan importera dem fritt. Det gör inte heller något om din fil innehåller mer saker än du vill importera. Detta hanteras i nästa steg.

Importera en lista med nummer - Steg 2

Nu kommer du till en sida som ser ut ungefär som på bilden nedan (uppgifterna i bilden är påhittade). Här kommer du att se till så att systemet vet vilken kolumn i din importerade fil. Detta är ett viktigt steg och importen kommer inte fungera om du inte gör detta.

Koppla rätt fält

I detta exempel fanns tre kolumner i CSV-filen som vi laddade upp. Dessa hade rubrikerna "Mobilnummer", "Fnamn" och "Namn".

För varje kolumn så skall vi välja ett fält i vår kontaktlista. Det finns alltid ett fält som heter "Telefonnummer" i listan, men i detta exempel hade vi även "Förnamn" och "Efternamn".

Klicka på "Välj ett fält" för varje kolumn, och välj vilket fält det hör ihop med. I detta exempel så kopplar vi "Mobilnummer" till "Telefonnummer".

När vi kopplat alla fält så ser vi at dom blivit grönmarkerade. Vi är nu redo att slutföra importen!

Om du laddar upp samma sorts fil flera gånger så behöver du bara göra kopplingen en gång. Systemet kommer ihåg inställningarna till nästa gång.

Genomför import

Tryck slutligen på knappen "Genomför import", så färdigställs importen och dina nummer läggs in i kontaktlistan. Sen är du redo att göra ett grupputskick till din lista!