Så fungerar testkonton

När du skapar ett konto på HelloSMS så börjar det som ett testkonto. Här förklarar vi vad detta innebär.

Ett testkonto kan bara skicka SMS till ditt eget nummer

När du skapade ditt testkonto så angav du ett telefonnummer för att bekräfta ditt konto. Så länge ditt konto är ett testkonto så kan du bara skicka SMS till detta nummer. Om du försöker skicka till något annat nummer så kommer det också att skickas, men det kommer att ändras så att det går till ditt eget nummer istället för det du angav, med en förklarande text tillagd på slutet.

Ett testkonto kan skicka ett begränsat antal SMS

Ett testkonto får tillgång till 20 test-SMS. Behöver du mer så maila oss på support@hellosms.se. När du skickat alla dina 20 test-SMS. Du ser hur många test-SMS du har kvar i den gröna rutan längst upp på sidan.

Ett testkonto kan bara se inkommande SMS från ditt eget nummer

Alla konton har ett eget nummer där man kan ta emot SMS. På ett testkonto så kan du dock bara se de SMS som är skickade från ditt eget nummer. När du aktiverar ditt konto så blir förstås alla andra också synliga.

Det är lätt att aktivera ditt konto

När du aktiverar ditt konto så blir det ett betalkonto som har tillgång till full funktionalitet. Du gör detta lätt genom att klicka på "Aktivera konto" längst upp i menyn på vänster sida.

Tyvärr så förekommer det mycket missbruk av SMS-tjänster, och vi har systemet med testkonton för att undvika detta. Med detta system kan du testa allt, samtidigt som ingen kan använda systemet för dåliga ändamål.