Hur många tecken går det på ett SMS?

Ett SMS innehåller normalt sett 160 tecken. Det finns dock ett flertal regler som påverkar detta, inklusive om du skickar längre meddelanden, och om meddelandet innehåller specialtecken. Denna artikel går igenom allt som styr hur många tecken det går på ett SMS.

Grundregel - ett SMS är 160 tecken

Som regel är ett SMS 160 tecken långt. I de allra flesta fall behöver man bara tänka på detta. Så snart man börjar skicka längre SMS eller SMS med specialtecken så gäller dock inte denna grundregel längre.

Om du skickar ett meddelande på 160 tecken så motsvarar det alltså ett SMS.

Om du skickar längre SMS

Om din text är längre än 160 tecken så måste det delas upp i flera delar för att kunna skickas. När man gör det, så måste operatörerna "låna" några tecken som de använder för att spara information om vilka SMS som hör samman med varandra. Detta gör att ett SMS får plats med 153 tecken istället för 160 tecken.

Exempel:

  • Om du skickar ett meddelande på 161 tecken, så motsvarar detta två SMS.
  • Om du skickar ett meddelande på 306 tecken, så motsvarar detta också två SMS.
  • Om du skickar ett meddelande på 307 tecken, så motsvarar detta dock tre SMS.

"Enklare" specialtecken, exempelvis euro-tecknet

När SMS-tekniken uppfanns så fanns inte euron. Det gör att den, tillsammans med några andra specialtecken, har lagts till i SMS-"alfabetet" senare. Detta inkluderar alltså €-tecknet. För en komplett lista, se bilagan längst ned på denna sida. Där finns även en lista över de "vanliga" standardtecknen.

Exempel:

  • Meddelande "Priset är €5" är ju egentligen 12 tecken, men i ett SMS så motsvarar det 13 tecken då € tar upp två tecken.

Andra tecken än det västerländska alfabetet

När SMS-tekniken togs fram i början av 90-talet så fanns endast stöd för västerländska standardtecken (och lite till). En komplett lista av dessa standardtecken finns i bilagan längst ned på denna sida.

När tekniken blev mer och mer använd, och behovet fanns att använda fler tecken, så skapades möjligheten att skicka SMS i ett annat format, kallat Unicode. För att kunna stödja en mycket större mängd tecken så tar alla tecken mer plats, vilket innebär att man i ett meddelande som skickas i Unicode-formatet, endast kan skicka 70 tecken totalt.

Denna begränsning gäller då både "standardtecken" och andra tecken. Använder du alltså ett enda "specialtecken" så kan du sedan bara skriva 70 tecken oavsett typ.

Skickar man längre meddelanden än 70 tecken så fungerar det precis som för längre SMS ovan. Varje SMS kan då innehålla 67 tecken styck.

De specialtecken, exempelvis €, som tar upp två tecken i "vanliga" SMS tar endast upp ett tecken i ett Unicode-SMS.

Exempel:

  • Om du skickar meddelandet "مرحبا" så motsvarar det 5 tecken i Unicode-formatet.
  • Om du skickar 71 tecken där ett enda tecken är ett kinesiskt tecken, och resten är västerländska standardtecken, så motsvarar detta två SMS.

Emojis

Det sista specialtecknet gäller emojis, som exempelvis denna: 😎

Dessa tecken finns inte ens med i den "vanliga" listan med tecken som används i Unicode-formatet. Resultatet av detta är att emojis använder Unicode-formatet (där varje SMS alltså endast består av 70 tecken), men tar upp två tecken.

Exempel:

  • Om du skickar meddelandet "Hej 😀" så motsvarar det 6 tecken i Unicode-formatet (fyra vanliga tecken + en emoji som tar upp två tecken)

Hur vet jag hur långt mitt SMS blir?

När du skriver ett SMS i HelloSMS webbgränssnitt så ser du automatiskt hur många tecken och hur många SMS som det motsvarar. Enklare kan det inte bli!


Bilaga: Sammanställning av tecken

Följande tecken är standardtecken som motsvarar ett tecken styck:

! "#$%'()*+,-./:;<=>?@_¡£¥¿&¤0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzÄÅÆÇÉÑØøÜßÖàäåæèéìñòöùüΔΦΓΛΩΠΨΣΘΞ

Följande tecken är specialtecken som motsvarar två tecken styck:

|^€{}[]~\