Varför kan man inte svara på SMS med avsändarnamn?

Om du testat att använda en anpassad avsändare, exempelvis ditt företagsnamn, så kanske du märkt att det inte går att svara på dessa SMS.

Anledningen till detta är att om det står exempelvis "HelloSMS" som avsändare, så försöker telefonen även svara till just "HelloSMS". Då detta inte är ett telefonnummer så fungerar det inte.

Man kan inte heller skicka både ett telefonnummer och ett avsändarnamn samtidigt. Detta är helt enkelt en begränsning i själva SMS-tekniken.

SMS med anpassade avsändare passar alltså bäst för envägskommunikation.